Self Defense keychain,Security and Protection with Master Moran

SELF DEFENSE KEYCHAINS WITH MASTER MORAN

CLICK HERE TO DEFEND YOURSELF NO MORE TO BEING A VICTIM

SELF DEFENSE KEYCHAINS WITH MASTER MORAN
SELF DEFENSE KEYCHAINS WITH MASTER MORAN
Advertisements

The Sharp Shooter Family

 

NO MORE BEING A VICTIM

IS PEPPER SPRAY LEGAL

CLICK HERE FOR PROTECTION

 

IS PEPPER SPRAY LEGAL

A number of cities and states have restrictions on the size strength of pepper spray . If you have a question you should check with you local city or state attorneys office. Defense sprays can only be purchased by those 18 years of age or older but laws change  from time to time so remember to check with your local city or state attorneys office.In most states, pepper spray laws permit you to carry and own pepper spray but a number of cities and states have restrictions. Yet in many other countries they are illegal or have heavy restrictions.Some states and many countries have placed restrictions on the shipment of self defense sprays.Sometimes, you may need to protect more than yourself ,family friends, your home ,and everyone else living there. In such a case much stronger products then pepper spray or mace are needed, and we have a large selection of  self defense keychains with more power than any spray.For home defense pepper sprays and stun guns are never good enough to   meet all your safety needs. The Sharp Shooter keychains are a great self defense weapon and will stop a attacker in his tracks.  If you are looking for legal self defense keychains, than look no further. When you want to keep you and loved ones safe if you don’t  want to live in fear if you want to protect your home and  loved ones then the Sharp Shooter  keychains are perfect for you.http://bushidoproductions.com

Thailand needs the Sharp Shooter

ระยะทางของอาวุธ และการป้องกันตนเองอย่างกระชั้นชิด

                                           สายพวงกุญแจป้องกันตัว มีด้วยกัน  4 แบบ

แบบที่ 1   sharp shooter key chain

แบบที่   2   super sharp  shooter

แบบที่   3   sharp shooter viper

แบบที่   4    sharp shooter  extreme  defender

         ความใกล้และระยะทางของอาวุธป้องกันตัว  ควรจะอยู่ในระยะใกล้  หรือไม่ไกลจนเกินไป   เพื่อความปลอดภัยของคุณ 

และความปลอดภัยของคุณ  ขึ้นอยู่กับความใกล้พอท่ีจะตีถึงตัวพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่หวังดี แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า  เป็นสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดของการ

ป้องกันตัวสำหรับทุกสถานการณ์   ถ้ามีใครบางคนไม่หวังดีเข้ามาทำร้ายคุณและตีคุณด้วยอาวุธ  และพวกเขาสามารถทำร้ายคุณโดยไม่รับความใกล้พอ

ถึงแม้คุณจะมีอาวุธ เช่น มีดปากกา หรือ kobotan  พวงกุญแจสั้นๆ ของคุณ  ถ้าผุ้ชายมีมีดและคุณมีอุปกรณ์ในระยะช่วงสั้นๆ ที่คุณจะต้องมีทักษะจริงๆ

บางช่วงที่ดีและใกล้กับการต่อสู้ เพื่อที่จะปกป้องตัวเอง และปัญหาเหล่านี้ จะทำให้คุณปกป้องตัวเองในช่วงสั้นๆเพื่อป้องกันตนเองจากอาวุธเท่านั้นเอง

      สิ่งที่คุณต้องการคือ อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ไม่ผิดกฏหมายและถูกต้องเพื่อตัวคุณเองและหน้าที่การงาน  และในบางช่วง ผมไม่สารถเน้นความสำคัญ

ไปมากกว่านี้ แค่เพียงจะบอกว่าพวงกุญแจป้องกันตัวสามรถป้องกันตัวผมเองได้ และพวงกุญแจได้มีให้คุณเลือกมีหลายแบบ แบบใช้ในระยะสั้นก็ได้และระยะยาวก็ได้

แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไป  นี่คือเหตุผลหลักของ  Master  Moran ที่คิดค้นศิลปะการต่อสู้และมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และเขาได้มีสิทธิบัตรของการเป็นนักกีฬาสอนการป้อง

กันตัวอันยอดเยี่ยม  และ Sharp shooter เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้งานได้ดีสำหรับการถูกจู่โจมในระยะใกล้ แต่ด้วยความเร็วของข้อมือของคุณ มักลายเป็นอุปรณ์ที่ใช้เหวี่ยงรอบทิศ

หรือข้างหน้าในระยะยาวและด้วยความโกรธของคุณมันสามารถปกป้องคุณจากมีดของผู้ที่จะทำร้ายคุณได้ดี กว่าอาวุธหนักๆ  อุปกรณ์นี้ถึงแม้จะเล็กแต่เจ๋งสุดสุด อุปกรณ์นี้สามารถพร้อมที่จะทำสงครามความโกรธของสถานการณ์ที่ถูกโจมตีได้ดี  

     อำนาจและพลังของมันที่สามารถทำลายลูกมะพร้าว และอิฐบล็อค นั่นก็แสดงให้เห็นว่า มันมีความแข็งแกร่งและพลังที่จะหยุดการโจมตี ได้ดี  และเรามีดีวีดีเกี่ยวกับการต่อสู้พร้อมที่จะให้คุณบรรเลงและได้รับแล้ววันนี้!!!!

        แค่เพียงติดต่อที่  http://bushido productions.com

พวงกุญแจอุปกรณ์ป้องกันตัว

VIPER KEYCHAIN 617-489-4025

Smile! You’re at the best Viper Keychain keychain site ever

พวงกุญแจอุปกรณ์ป้องกันตัว

 

sharp shooter photo - Copy (7) (640x179)

พวงกุญแจอุปกรณ์ป้องกันตัว

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ดีท่ีสุดสำหรับตัวเอง อย่าเพิ่งรีบพูดไปว่าไม่มีความสำคัญ กวรให้เวลากับการเลือกอุปกรณ์ ที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก

คุณควรจะมองหาอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ง่ายต่อการพกพา และไม่หนักจนเกินไป ที่รู้สึกว่าใช้แบบถูกต้องถูกวิธีสำหรับคุณ และอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลา

และอุปกรณ์ป้องกันตัวของคุณนั้นควรจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีพลังและการหยุดนิ่ง สามารถจับจุดไปยังอุปกรณ์นั้นๆได้ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์

และใบอนุญาต และคุณสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์ป้องกันตัวทีละมากๆ ได้ เช่นกัน และในไม่ช้าคุณก็จะได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ป้องกันตัวโดยเร็วที่สุด

อุปกรณืป้องกัตัวที่ถูกต้องตามกฏหมายตามลิขสิทธิ์ kobotan , yawara, มีดปากกาแบบพกพา และสเปรย์ ไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าสายพวงกุญแจอันแรงกล้า

ด้วยเปรียบเสมือนคมมีด ลักษณะมีรูปร่างสายยาว และในช่วงเวลาที่เราใช้เหวี่ยงออกไปในช่วงระยะสั้น ๆ มันมีพลังอำนาจ ที่สามารถทำลายลูกมะพร้าว อิฐบล็อคให้แตก

หักภายในพริบตา และนั่นหมายความว่าพวงกุญแจป้องกันตัวมันมีพลัง ที่สารถป้องกันตัวของคุณได้เช่นกัน ทุกวันนี้อันตรายมีรอบด้าน เพราะฉะนั้น คุณควร

ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น และคุณควรจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณเอง และพิจารณาอย่างถ่องแท้

พวงกุญแจอุปกรณ์ป้องกันตัว keychain จะแนบมาพร้อมกับแผ่น DvD intruction ฟรี ซึ่งเปรียบกับอุปกรณทั่วไปอาจจะปล่อยให้คุณคิดวิธีใช้งานเอง

แต่สำหรับบริษัทเรา อุปกรณ์ของเรามีคำแนะนำ และวิธีใช้เพื่อให้คุณสามารถ ป้องกันตัวแบบถูกวิธี เหมาะสมและถูกต้อง

Master Moran ยืนยันว่าที่กล่าวมานั้นสามารถที่จะเรียนรู้และวิธีใช้แบบถูกต้อง และยินดีที่จะสอนการป้องกันตัวแบบถูกวิธี และทำให้มั่นใจว่า จะได้รับ DvD

ฟรี! ถ้าคุณสั่งซื้อ อุปกรณ์ป้องกันตัว (พวงกุญแจป้องกันตัว keychain) ถ้าคุณสนใจจริงและใส่ใจกับการคุ้มครอง และป้องกันตัวเอง ด้วยพวงกุญแจป้องกันตัว

ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้ สนใจติดต่อ เวบไซต์ http:// bushidoproductions.com

 

sharp shooter photo - Copy

CLOSE DISTANCE SELF DEFENSE WEAPONS

CLOSE DISTANCE SELF DEFENSE WEAPONS

 

Close Distance Self Defense Weapons rely on close distance for your safety. Your safety depends on being close enough to strike them. This is not the best defense for all situations. If some one is comming at you with a club or stick they can hit you without getting close enough for you yo use your pocket stick or kubotan keychain weapon. If the guy has a knife and you only have a short range device you need to have some real good close range fighting skills to defend yourself and this is the problem with short distance only self defense weapons.
What you need is a legal to own self defense device that works both up close and at a range. I cannot over stress the importance of this. Simply said, most self defense keychains do not give you the option of switching from a close range device to a device you can use at a longer distance. This is the reason Master Moran invented and patented the Sharp Shooter Self Defense Keychain a device that works great for up close attacks but with one quick snap of your wrist it become a long range device giving you the distance to protect you better from a knife or a club wielding attacker. This device is small cool looking but made battle ready and will hold up in the heat of a attack situation. The power to break coconuts and cinder blocks means it has the power to stop a attacker in his tracks. Get Yours Today!

http://bushidoproductions.com

VIPER KEYCHAIN

VIPER KEYCHAIN

VIPER KEYCHAIN

When thinking of a Viper keychain you may think of Battlestar Galactica of of the Adder,Bushmaster,copperhead,water moccasin,Fer-de-lance, or the well known viper the Rattle snake. You may be thinking of a car key chain.

The Viper keychain I’m speaking of is for self defense and like the Viper this keychain is fast and powerful. The bite from a  viper snake is so powerful you would not want to stay around to try to capture the snake rather you would run for medical attention. The Viper keychain has the power to break coconuts,cinder blocks ,and much more.  Breaking coconuts is something the Viper snake can’t do. Unlike the Snake the Viper keychain appears to be harmless in fact they are a real cool looking keychain that does not look like a self defense device. It is easy to carry and fits nicely in your pocket. Feel safe be safe with the sharp shooter viper keychain the keychain that shoots!

FOR MORE INFO GO TO http://bushidoproductions.com/

snake

%d bloggers like this: